OnePlus Hakkında

Hikayemiz

 

Her şey 2013 kışındabasitvecesurbirfikirlebaşladı: dahaiyibirürüntasarlamak.

Amasadecedahaiyibirtelefondeğil, birşeyleridahaiyiyapabilmeninyollarınıbulmak. Heyecanvericiveanlamlıbirşeyleryapmakiçinkullanıcılarla el eleçalışanyenibirteknolojişirketitürüyaratmak.

 •  

  Dünyanın her yerindenfarklıgeçmişlere, inançlaraveperspektifleresahip ender yetenekleribirarayagetiriyoruz, fakathepimiztekbirhayalipaylaşıyoruz: dahaiyisiniyapmakiçinbirşeylerideğiştirmekvedünyaüzerindebirizbırakmak.

 •  

  Profesyonel, kişiselveahlakiolarak en yüksekstandartlarınpeşindeyiz.Cesurbirzihniyetingücüyle, coğrafisınırları, alışkanlıklarıvekültürleriaşanürünlertasarlıyoruz.

 •  

  Her zaman dahailerigitmekiçinmücadeleveriyoruzvekullanıcılarımıza en iyideğerisağlamayıhedefliyoruz.Öncekendimizigözlemliyor, başkalarınıeleştirmedenya da onlardanbirşeybeklemedenöncekendimizigeliştirmeyeönemveriyoruz.

 
 • İyiürünlerininsanlarınyaşamstandartlarınıyükselttiğivemutlulukyaydığıinancıyla, açıkveişbirliğinedayananbir platform kurarakteknolojiyitoplumagerikazandırıyoruz.

  Şöhretvekazançnadirenaynıderecedesaygıgetirir. Saygıdoğruşeyleridoğruşekildeyapmaktanvegerçektenişeyarayanbirşeylerüretmektengeçer.

 • Biz her zaman en iddialıhedeflereulaşmayıhedefleyenhayalperestleriz.

  Biz yaptığıişidelice seven insanlarız.

  En önemlsi de, biz AslaDurmayız. Never Settle.

Sadece ne yazıyorsa gibi mi?

Biz her zaman yetenek ilgileniyoruz.